Friljusets Fia-Doris Excellent CK på utställning i Lagan maj 2019